سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

دانلود نمونه سوالات پیام نور درس ورزش 1 - تربیت بدنی 2.html با پاسخنامه

٣٠ نیمسال از سال ٨٠ تا ترم قبل

شامل تمامی نیمسالھای مرتبط با این درس بھمراه پاسخنامه تستی یا تشریحی وتعداد ترمھای موجود از سال ٨٠ به بعد تاترم قبل برای انتخاب شما درلیست زیرآورده شده است.

جستجو کنید انتخاب کنید و دانلود نمایید.

١ -نمونه سوال طبقه بندی شده بر اساس کد درس ورزش 1 - تربیت بدنی 2.html
٢ - جستجو و بررسی سریع در بین بانک سوالات درس ورزش 1 - تربیت بدنی 2.html
٣ - مشاھده نیمسالھا بر اساس پاسخنامه درس ورزش 1 - تربیت بدنی 2.html
۴ -حجم بسیار پایین و کیفیت مطلوب فایل دانلودی درس ورزش 1 - تربیت بدنی 2.html
۵ - نمونه سوالات پایان ترم کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور درس ورزش 1 - تربیت بدنی 2.html


ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-95 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-88-89 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-96-97 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-96 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-95-96 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-94-95 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-93 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-94-95 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-94 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-91 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-86-87 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 ورزش 1 - تربیت بدنی 2 - علوم انسانی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلودCopyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ