سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آنالیز ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 جبر 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آمار و احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد