سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 آنالیز ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 زبان تخصصی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 تاریخ ریاضیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 فیزیک پایه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 آمار و احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 جبر 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 ریاضی عمومی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ