سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 مبانی منطق و نظریه مجموعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 آموزش ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 هندسه جبري مقدماتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 مبانی احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 مبانی آنالیز ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 فلسفه علم ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 جبر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 جبر1 - مبانی جبر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 جبر 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 آنالیز ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 جبر خطی عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 فیزیک پایه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 توپولوژی جبری مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 اصول سیستمهای عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 برنامه سازی پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 جبر 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 توپولوژی جبر مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 احتمال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 مبانی ماتریسها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 ریاضی عمومی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 آنالیز عددی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 رگرسیون 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 آمار و احتمال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-90-91 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ