سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 اصول سیستمهای عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 توپولوژی جبری مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 جبر 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 رگرسیون 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 فیزیک پایه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 جبر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 جبر 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 برنامه سازی پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 آنالیز عددی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 احتمال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 مبانی منطق و نظریه مجموعه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 هندسه جبري مقدماتي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 جبر خطی عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 ریاضی عمومی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 مبانی آنالیز ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 مبانی احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 فلسفه علم ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 مبانی ماتریسها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 آمار و احتمال 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 جبر1 - مبانی جبر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
71 1-90-91 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
72 1-90-91 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
73 1-90-91 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
74 1-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
75 1-90-91 آنالیز ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
76 1-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
77 1-90-91 آموزش ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
78 1-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
79 1-90-91 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
80 1-90-91 توپولوژی جبر مقدماتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
81 1-90-91 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ