سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ