سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روشهای آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد