سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 روشهای آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-91-92 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ