سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 رگرسیون 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 ریاضی عمومی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 سریهای زمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 روشهای آماری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 مبانی ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 فرایندهای تصادفی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-91-92 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد