سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-92-93 معادلات دیفرانسیل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 معادلات ديفرانسيل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 توابع مختلط 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 فیزیک پایه 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 فیزیک پایه 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 فرایندهای تصادفی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 سریهای زمانی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-92-93 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد