سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات ديفرانسيل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 توپولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات گسسته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه سازی پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی آنالیز ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 جبر خطی عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 هندسه جبري مقدماتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه حلقه و مدول 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بهینه سازی غیر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول سیستمهای عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 رگرسیون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد