سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 نظریه گراف و کاربردهای آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 مبانی علوم ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 نظریه حلقه و مدول 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 مبانی آنالیز ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 زبان تخصصی ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 توپولوژی عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 آمار و احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 هندسه جبري مقدماتي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 بهینه سازی غیر خطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 جبر خطی عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 ریاضیات گسسته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 رگرسیون 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 معادلات ديفرانسيل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 برنامه سازی پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 اصول سیستمهای عامل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-93-94 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-93-94 احتمال 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-93-94 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ