سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-86-87 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 معادلات ديفرانسيل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 جبر 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیک پایه 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آمار و احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد