سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 جبر 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 معادلات ديفرانسيل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 مبانی علوم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 ریاضی عمومی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 اصول سیستمهای عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 برنامه سازی پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 مبانی ماتریسها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-90-91 مبانی احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-90-91 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-90-91 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-90-91 آنالیز ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-90-91 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-90-91 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-90-91 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-90-91 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-90-91 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-90-91 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-90-91 ترکیبات و کاربردها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 2-90-91 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
60 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ