سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 مبانی علوم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 آنالیز ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 اصول سیستمهای عامل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 معادلات ديفرانسيل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 مبانی احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 ریاضی 2 - ریاضی عمومی 2 - ریاضی کاربردی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 فیزیک عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات یا مشتقات جزئی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 ذخیره و بازیابی اطلاعات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 آنالیز ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 مبانی ماتریسها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-90-91 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-90-91 آمار و احتمال 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-90-91 برنامه سازی پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-90-91 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-90-91 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-90-91 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-90-91 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-90-91 ریاضی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-90-91 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-90-91 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-90-91 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 2-90-91 جبر 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 2-90-91 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 2-90-91 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 2-90-91 ریاضی عمومی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 2-90-91 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
58 2-90-91 ترکیبات و کاربردها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ