سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 سریهای زمانی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 جبر1 - مبانی جبر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 آمار و احتمال 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 مبانی علوم ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 مبانی آنالیز ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 جبر1 - مبانی جبر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 فلسفه علم ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 تحقیق در عملیات 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 اصول سیستمهای عامل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 تاریخ ریاضیات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 زبان تخصصی ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 معادلات ديفرانسيل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 مبانی ریاضیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 جبر خطی عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 مبانی احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 ریاضی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-91-92 زبان تخصصی ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-91-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ