سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی ریاضیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 معادلات دیفرانسیل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 معادلات ديفرانسيل 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 جبر1 - مبانی جبر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی آنالیز عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تاریخ ریاضیات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فلسفه علم ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 تحقیق در عملیات 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان تخصصی ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی آنالیز ریاضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 جبر1 - مبانی جبر 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 جبر خطی عددی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول سیستمهای عامل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آمار و احتمال 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فرایندهای تصادفی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 سریهای زمانی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آشنایی با نظریه صف بندی - آشنایی با نظریه صف 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد