سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-92-93 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-92-93 مبانی جغرافیای جمعیت - مبانی جمعیت شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-92-93 زبان تخصصی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-92-93 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-92-93 آمار و احتمال 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-92-93 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-92-93 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-92-93 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-92-93 زبان تخصصی ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-92-93 زبان تخصصی ریاضی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-92-93 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-92-93 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-92-93 ریاضی عمومی 1 - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-92-93 نظریه معادلات دیفرانسیل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-92-93 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-92-93 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-92-93 ذخیره و بازیابی اطلاعات 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-92-93 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-92-93 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-92-93 مبانی احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-92-93 مدارهای منطقی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-92-93 فیزیک عمومی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-92-93 ریاضی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-92-93 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-92-93 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-92-93 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-92-93 نظریه معادلات دیفرانسیل 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-92-93 ریاضی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ