سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 ریاضی 1 - ریاضی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 جبر1 - مبانی جبر 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آنالیز ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 جبر خطی - مبانی ماتریس ها و جبر خطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آنالیز ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 جبر 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 توابع مختلط 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 توپولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 جبر 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فلسفه علم ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ریاضیات گسسته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تحقیق در عملیات 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان تخصصی ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 تاریخ و فلسفه ریاضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد