سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 جبر 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 رگرسیون 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 جبر خطی عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 مبانی آنالیز ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 جبر 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 مبانی ریاضیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 ترکیبات و کاربردها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 آمار و احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 نرم افزار های ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 بهینه سازی غیر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-92 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-92 مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-92 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-92 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-92 نظریه حلقه و مدول 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-92 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-92 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-92 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-92 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 3-92 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 3-92 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 3-92 مبانی احتمال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 3-92 تاریخ و فلسفه ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 3-92 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 3-92 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 3-92 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 3-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 3-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 3-92 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 3-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ