سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 آموزش ریاضی 2 - طراحي و مطالعه مسائل يادگيري آموزش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 هندسه دیفرانسیل موضعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 آموزش ریاضی 1 - تحلیل محتوای کتابهای درسی ریاضی راهنمایی و روش تدریس آنها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 نظریه اعداد - نظریه مقدماتی اعداد 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 زبان تخصصی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 نرم افزار های ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 اصول کامپیوتر 2 - برنامه سازی پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 آمار و احتمال 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه سازی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 فلسفه علم ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 جبر 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 جبر1 - مبانی جبر 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 نظریه گراف و کاربردهای آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 توابع مختلط 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 تاریخ و فلسفه ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 تحقیق در عملیات 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 مبانی ریاضیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 ریاضیات گسسته - ساختمان گسسته * مبانی ترکیبیات * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 آنالیز عددی1 - مبانی آنالیز عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 فرایندهای تصادفی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 مبانی آنالیز ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-92 آمار ریاضی برآورد یابی - آمار ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-92 زبان تخصصی ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-92 آنالیز ریاضی - آنالیز ریاضی 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-92 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-92 آمار ریاضی .آزمون فرض ها) - آمار ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 3-92 سریهای زمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 3-92 توپولوژی عمومی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 3-92 نظریه حلقه و مدول 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 3-92 آمار و احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 3-92 زبان ماشین و برنامه سازی سیستم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 3-92 ترکیبات و کاربردها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 3-92 مباني منطق و نظريه مجمو عه ها - منطق ریاضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 3-92 بهینه سازی خطی - تحقیق در عملیات 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 3-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 3-92 تاریخ ریاضیات 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 3-92 بهینه سازی غیر خطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 3-92 جبر خطی عددی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 3-92 مبانی احتمال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 3-92 ریاضیات گسسته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 3-92 مبانی هندسه - هندسه هذلولوی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 3-92 رگرسیون 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 3-92 معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 3-92 جبر 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 3-92 ساختمان داده و الگوریتمها - ساختمان داده ها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
53 3-92 اصول سیستمهای کامپیوتری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 3-92 احتمال 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
55 3-92 آنالیز عددی - آنالیز عددی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 3-92 اصول کامپیوتر 1 - مبانی کامپیوتر و برنامه سازی - مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
57 3-92 نظریه معادلات دیفرانسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ