سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 فیزیولوژی گیاهی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 شیمی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 جنین شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 ميكروبيولوژي عمومي - ميكروبيولوژي و بهداشت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 بافت شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 مبانی بوشیمی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 روشهاي تكثير گياهان 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 آمار زيستي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 ریاضی 2 زیست شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 متون زیست شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 آیین نگارش متون علمی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 سیستماتیک گیاهی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 شیمی آلی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 ریاضی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 اکولوژی - اکولوژی عمومی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 ویروس شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 تکامل - زیست شناسی تکوینی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 فیزیولوژی تنش 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 جانور شناسی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 زيست شناسي سلولي و مولكولي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 جانور شناسی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 تالوفیتها 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 فیزیولوژی جانوری 3 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 فیزیک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 بیوفیزیک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 فیزیولوژی گیاهی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 اصول و روشهای رده بندی گیاهی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 زیست شناسی پرتویی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 فیزیولوژی جانوری 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 ژنتیک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 سیتوژنتیک گیاهی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ