سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول و روشهای رده بندی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی بوشیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیستماتیک گیاهی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 تالوفیتها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ميكروبيولوژي عمومي - ميكروبيولوژي و بهداشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیستماتیک گیاهی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زیست شناسی پرتویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیولوژی جانوری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 متون زیست شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بافت شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 جانور شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیولوژی جانوری 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیولوژی گیاهی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 جانور شناسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ویروس شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روشهاي تكثير گياهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیولوژی تنش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سیتوژنتیک گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی آلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش - کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آیین نگارش متون علمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد