سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 فیزیولوژی گیاهی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 جانور شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 بافت شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 شیمی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 آمار زيستي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 متون زیست شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 سیستماتیک گیاهی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 مبانی بوشیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 فیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 فیزیولوژی جانوری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 شیمی آلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 سیستماتیک گیاهی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 ویروس شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 تکامل - زیست شناسی تکوینی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 زیست شناسی پرتویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 سیتوژنتیک گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 جانور شناسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 تالوفیتها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 روشهاي تكثير گياهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 اکولوژی - اکولوژی عمومی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 فیزیولوژی جانوری 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 تشريح و مورفولوژي گياهي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 بیوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 ژنتیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 آیین نگارش متون علمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 ریاضی 2 زیست شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 شیمی محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 فیزیولوژی گیاهی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 اصول و روشهای رده بندی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 رشد و نمو گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 ميكروبيولوژي عمومي - ميكروبيولوژي و بهداشت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 فیزیولوژی تنش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 کاربرد نرم افزاری رایانه ای در آموزش - کاربرد کامپیوتر در علوم زیستی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 زيست شناسي سلولي و مولكولي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ