سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-90-91 اصول و روشهای رده بندی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی بوشیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سیستماتیک گیاهی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 تالوفیتها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سیستماتیک گیاهی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زیست شناسی پرتویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیولوژی جانوری 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 متون زیست شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جانور شناسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیولوژی جانوری 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیولوژی گیاهی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جانور شناسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 جنین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ویروس شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اکولوژی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روشهاي تكثير گياهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اکو فیزیولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سیتوژنتیک گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی آلی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آیین نگارش متون علمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد