سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-90-91 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 سیستماتیک گیاهی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 تالوفیتها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 سیستماتیک گیاهی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زیست شناسی پرتویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 متون زیست شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 بافت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 جانور شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فیزیولوژی جانوری 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 جنین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 ویروس شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 شیمی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 شیمی آلی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 شیمی محیط زیست 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد