سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-89 مبانی بوشیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 سیستماتیک گیاهی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 سیستماتیک گیاهی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زیست شناسی پرتویی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فیزیولوژی جانوری 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 متون زیست شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 بافت شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 جانور شناسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فیزیولوژی جانوری 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فیزیولوژی گیاهی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 جانور شناسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 جنین شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 ویروس شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 فیزیولوژی تنش 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 سیتوژنتیک گیاهی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد