سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 مبانی بوشیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیستماتیک گیاهی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیستماتیک گیاهی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زیست شناسی پرتویی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیولوژی جانوری 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 متون زیست شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 بافت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 جانور شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیولوژی جانوری 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیولوژی گیاهی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 جانور شناسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 جنین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ویروس شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اکولوژی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 فیزیولوژی تنش 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 سیتوژنتیک گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد