سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-92 اصول و روشهای رده بندی گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سیستماتیک گیاهی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سیستماتیک گیاهی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زیست شناسی پرتویی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 متون زیست شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 بافت شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فیزیولوژی جانوری 3 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 فیزیولوژی گیاهی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 جانور شناسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 جنین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ویروس شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اکولوژی گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اکو فیزیولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 سیتوژنتیک گیاهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد