سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-87-88 زمین شناسی تاریخی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-87-88 سنگ شناسی رسوبی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-87-88 رسوب شناسي و سنگ شناسي 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-87-88 دیرینه شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-87-88 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-87-88 زمین شناسی نفت 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-87-88 ریاضی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-87-88 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-87-88 آتشفشان شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-87-88 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-87-88 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-87-88 بلور شناسی هندسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-87-88 زمین شناسی فیزیکی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-87-88 مدیریت تحول سازمانی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-87-88 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-87-88 خاک شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-87-88 اصول سنجش از دور 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-87-88 زلزله شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-87-88 مينرالوگرافي - کانه نگاری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-87-88 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-87-88 بلور شناسی نوری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-87-88 مکانیک خاک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-87-88 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-87-88 رسوب شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-87-88 پترولوژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-87-88 زمین شناسی ساختاری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-87-88 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-87-88 زمین شیمی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-87-88 آبهای سطحی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-87-88 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-87-88 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-87-88 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-87-88 کانیها و سنگهای صنعتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-87-88 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-87-88 زمین شناسی مهندسی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-87-88 فتوژئولوژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-87-88 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-87-88 زمین ساخت 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-87-88 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-87-88 فتوژئولوژی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-87-88 زمین شناسی تاریخی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-87-88 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-87-88 فیزیک پایه 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-87-88 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-87-88 ریاضی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-87-88 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-87-88 کانی شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-87-88 زمین شناسی مهندسی کاربردی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-87-88 سنگ شناسی آذرین 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-87-88 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-87-88 زمین شناسی ایران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-87-88 هیدروژئو شیمی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-87-88 زمین ساخت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-87-88 مينرالوگرافي - کانه نگاری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-87-88 چینه شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-87-88 بلور شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-87-88 ریاضی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-87-88 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-87-88 زمین شناسی دریایی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-87-88 زمین شناسی ساختاری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ