سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 ریاضی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سنگ شناسی آذرین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فتوژئولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فتوژئولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 پترولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زلزله شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دیرینه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آبهای سطحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی ساختاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول سنجش از دور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی تاریخی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مکانیک خاک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی تاریخی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 سنگ شناسی رسوبی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت تحول سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد