سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 زمین شناسی تاریخی - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 بلور شناسی نوری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 آبهای سطحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 زمین شناسی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-88-89 سنگ شناسی رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-88-89 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-88-89 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-88-89 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-88-89 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-88-89 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-88-89 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-88-89 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-88-89 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-88-89 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-88-89 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-88-89 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-88-89 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-88-89 سنگ شناسی آذرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-88-89 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-88-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-88-89 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-88-89 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-88-89 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-88-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ