سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آبهای سطحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 سنگ شناسی رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد