سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 بلور شناسی نوری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 سنگ شناسی رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 زمین شناسی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 آبهای سطحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-88-89 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-88-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-88-89 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-88-89 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-88-89 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-88-89 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-88-89 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-88-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-88-89 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-88-89 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-88-89 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-88-89 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-88-89 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-88-89 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-88-89 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-88-89 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-88-89 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-88-89 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-88-89 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-88-89 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-88-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-88-89 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ