سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 سنجش از دور در زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 بلور شناسی نوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 ژئوتوریسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 آب شناسي .هيدرولوژي) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 دیرینه شناسی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 آمار و احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 سنگ شناسی رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 زمین پزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 اصول اکتشافات معدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 مباني هيدروليك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 زمین شناسی صحرایی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 سنگ شناسی آذرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
70 1-90-91 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ