سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-90-91 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سنگ شناسی آذرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی صحرایی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول اکتشافات معدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سنجش از دور در زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین پزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مباني هيدروليك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آمار و احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دیرینه شناسی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ژئوتوریسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 سنگ شناسی رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آب شناسي .هيدرولوژي) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد