سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 سنجش از دور در زمین شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 رسوب شناسي و سنگ شناسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 زمین شناسی صحرایی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 زمین شناسی مهندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 زمین پزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 شیمی 1 - شیمی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 خاک شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 دیرینه شناسی گیاهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 ارزیابی ذخایر معدنی - تخمين و ارزيابي ذخائر معدني 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 فیزیک پایه 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 رسوب شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 سنگ شناسی رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 مباني هيدروليك 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 آمار و احتمال 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 اصول اکتشافات معدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-90-91 فیزیک پایه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-90-91 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-90-91 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-90-91 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-90-91 ریاضی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-90-91 کانیها و سنگهای صنعتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-90-91 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 1-90-91 ژئوتوریسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
45 1-90-91 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 1-90-91 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 1-90-91 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
48 1-90-91 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
49 1-90-91 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
50 1-90-91 آب شناسي .هيدرولوژي) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
51 1-90-91 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
52 1-90-91 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
53 1-90-91 کانی شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
54 1-90-91 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
55 1-90-91 بلور شناسی نوری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
56 1-90-91 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
57 1-90-91 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
58 1-90-91 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
59 1-90-91 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
60 1-90-91 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
61 1-90-91 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
62 1-90-91 سنگ شناسی آذرین 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
63 1-90-91 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
64 1-90-91 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
65 1-90-91 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
66 1-90-91 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
67 1-90-91 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
68 1-90-91 ریاضی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
69 1-90-91 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ