سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 ریاضی 2 - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فتوژئولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آتشفشان شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول سنجش از دور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی صحرایی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کانیها و سنگهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول اکتشافات معدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آب شناسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سنجش از دور در زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ژئوتوریسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد