سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 ریاضی 2 - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فتوژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فتوژئولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آتشفشان شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول سنجش از دور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی صحرایی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کانیها و سنگهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اصول اکتشافات معدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آب شناسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 سنجش از دور در زمین شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 ژئوتوریسم 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ