سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-86-87 ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 کانی شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 سنگ شناسی آذرین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 چینه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 پترولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی اقتصادی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آبهای سطحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 اصول سنجش از دور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 مدیریت تحول سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-86-87 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد