سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-86-87 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-86-87 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-86-87 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-86-87 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-86-87 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-86-87 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-86-87 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-86-87 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-86-87 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-86-87 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-86-87 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-86-87 سنگ شناسی آذرین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 زمین شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-86-87 مدیریت تحول سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-86-87 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-86-87 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-86-87 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-86-87 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-86-87 پترولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-86-87 آبهای سطحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-86-87 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-86-87 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-86-87 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-86-87 ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-86-87 کانی شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-86-87 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-86-87 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-86-87 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-86-87 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-86-87 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-86-87 چینه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-86-87 زمین شناسی اقتصادی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-86-87 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-86-87 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-86-87 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-86-87 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-86-87 اصول سنجش از دور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-86-87 ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-86-87 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-86-87 زمین شناسی مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-86-87 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-86-87 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-86-87 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-86-87 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ