سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-86-87 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-86-87 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-86-87 ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-86-87 سنگ شناسی آذرین و دگرگونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-86-87 بلور شناسی هندسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-86-87 زمین شناسی فیزیکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-86-87 مدیریت تحول سازمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-86-87 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-86-87 آبهای زیر زمینی . هیدرو ژئولوژی ) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-86-87 اصول سنجش از دور 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-86-87 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-86-87 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-86-87 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-86-87 مينرالوگرافي - کانه نگاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-86-87 زمین شناسی مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-86-87 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-86-87 پترولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-86-87 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-86-87 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-86-87 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-86-87 آبهای سطحی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-86-87 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-86-87 دیرینه شناسی - ماکرو فسیل 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-86-87 زمین شناسی مهندسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-86-87 چینه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-86-87 زمین شناسی اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-86-87 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-86-87 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-86-87 فیزیک پایه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-86-87 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-86-87 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-86-87 دیرینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-86-87 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-86-87 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-86-87 زمین شناسی اقتصادی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-86-87 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-86-87 سنگ شناسی آذرین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-86-87 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-86-87 کانی شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-86-87 زمین شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-86-87 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-86-87 ریاضی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-86-87 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-86-87 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-86-87 بلور شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-86-87 زمین شناسی ساختاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-86-87 زمین شناسی دریایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ