سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 زمین پزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 مدیریت تحول سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 زمین شناسی تاریخی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 زمین شناسی ساختاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 زمین شناسی فیزیکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 پترولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 آتشفشان شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 اصول اکتشافات معدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 زمین ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 زمین شناسی صحرایی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ