سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 ریاضی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 پترولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آتشفشان شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین شناسی ساختاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین شناسی صحرایی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول اکتشافات معدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین شناسی فیزیکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین پزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین شناسی تاریخی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زمین ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت تحول سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد