سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رسوب شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کانی شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 چینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 محیط های رسوبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آتشفشان شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خاک شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زلزله شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ساختاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول سنجش از دور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول اکتشافات معدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آب شناسی کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنجش از دور در زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی مهندسی کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دیرینه شناسی گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریز رخساره - میکروفاسیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با GIS 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی تاریخی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد