سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 رسوب شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کانی شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 چینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 محیط های رسوبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آتشفشان شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خاک شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زلزله شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ساختاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول سنجش از دور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول اکتشافات معدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آب شناسی کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 سنجش از دور در زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی مهندسی کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آمار و احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دیرینه شناسی گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ریز رخساره - میکروفاسیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با GIS 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی تاریخی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 زمین شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ