سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 زلزله شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول اکتشافات معدنی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 دیرینه شناسی گیاهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 خاک شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 چینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 چینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 رسوب شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 ریاضی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 آشنایی با GIS 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 کانی شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 مبانی کامپیوتر - مباني كامپيوتر و برنامه نويسي 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 محیط های رسوبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 ریز رخساره - میکروفاسیس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 فیزیک پایه 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 آتشفشان شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 مدیریت تحول سازمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 فتوژئولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 کاربرد نقشه برداری در شهر سازی - نقشه برداری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 دیرینه شناسی 2.میکرو فسیل) - ریز دیرینه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 سنگ شناسی دگرگونی - سنگ های دگرگونی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 زمین شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 زمین شناسی ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 آب شناسی کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 فیزیک پایه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 زمین شناسی مهندسی کاربردی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 زمین شناسی مهندسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 آمار و احتمال 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 اصول سنجش از دور 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 ریاضی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 سنجش از دور در زمین شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 زمین شناسی تاریخی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 زمین شناسی ساختاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ