سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-89 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 چینه شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 محیط های رسوبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 پترولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آتشفشان شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زلزله شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی نفت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آبهای سطحی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 کانیها و سنگهای صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آب شناسی کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی مهندسی کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی تاریخی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی فیزیکی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مکانیک خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی تاریخی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 زمین شناسی دریایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 هیدروژئو شیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 مدیریت تحول سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-89 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد