سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-89 محیط های رسوبی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-89 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-89 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-89 زمین شناسی تاریخی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-89 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-89 زمین شناسی نفت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-89 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-89 آتشفشان شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-89 مدیریت تحول سازمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-89 زمین شناسی تاریخی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-89 آب شناسی کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-89 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-89 زمین شناسی مهندسی کاربردی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-89 مکانیک خاک 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-89 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-89 آبهای سطحی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-89 کانیها و سنگهای صنعتی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-89 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-89 زمین ساخت 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-89 پترولوژی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-89 زلزله شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-89 چینه شناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-89 زمین شناسی فیزیکی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-89 زمین شناسی ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-89 هیدروژئو شیمی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-89 زمین شناسی مهندسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-89 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-89 زمین شناسی دریایی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ