سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 زمین پزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-90 زمین شناسی دریایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-90 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-90 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-90 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-90 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-90 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-90 آبهای سطحی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 3-90 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 3-90 زمین شناسی فیزیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 3-90 اصول اکتشافات معدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 3-90 کانیها و سنگهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 3-90 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ