سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-90 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 چینه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 محیط های رسوبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 ژئوشیمی - مبانی زمین شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 پترولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آتشفشان شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زلزله شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی نفت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آبهای سطحی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 کانیها و سنگهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 اصول اکتشافات معدنی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی فیزیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مکانیک خاک 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین پزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی تاریخی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین ساخت 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 زمین شناسی دریایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 هیدروژئو شیمی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-90 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد