سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-92 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 پترولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آتشفشان شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 خاک شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زلزله شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 کانیها و سنگهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 اصول اکتشافات معدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین شناسی فیزیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین پزشکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آمار و احتمال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 ژئوتوریسم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین شناسی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 زمین شناسی دریایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آب شناسي .هيدرولوژي) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 هیدروژئو شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد