سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-92 زمین ساخت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-92 اصول اکتشافات معدنی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-92 زمین شناسی زیر زمینی * زیر سطحی * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-92 ژئوتوریسم 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-92 زلزله شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-92 آمار و احتمال 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-92 لرزه زمین ساخت * سايزموتكتونيك * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-92 آب شناسي .هيدرولوژي) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-92 آب شناسی کاربردی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-92 زمین شناسی ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-92 زمین پزشکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-92 زمین شناسی مواد انرژی زا - منابع انرژی زمین 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-92 هیدروژئو شیمی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-92 پترولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-92 مدیریت تحول سازمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-92 زمین فیزیک - ژئوفیزیک 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-92 خاک شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-92 زمین شناسی محیط زیست * زیست محیطی * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-92 اصول سنجش از دور 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-92 زمین شناسی دریایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-92 زمین ریخت شناسی - ژئومورفولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 3-92 زبان تخصصی زمین شناسی .متون علمی) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 3-92 زمین شناسی مهندسی کاربردی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 3-92 زمین شناسی فیزیکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 3-92 آبهای زیر زمینی - آبهای زیرزمینی : هیدروژئولوژی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 3-92 کانیها و سنگهای صنعتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 3-92 آتشفشان شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ