سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مقدمات روشهایی تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کاربرد آزمونهای روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فناوری آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مدیریت کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نظریه های مشاوره و روان درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کاربرد آزمون های تشخیص شخصیت در مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روش تحقیق در مشاوره و راهنمایی - روش تحقیق در روانشناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خانواده نابسامان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بازی درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روانشناسی یادگیری * نظریه ها و مفاهیم* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روان سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مددکاری اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روانشناسی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد