سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فناوری آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نظریه های مشاوره و روان درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 خانواده نابسامان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بازی درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روان سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مددکاری اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مقدمات روانپزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ