سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 بهداشت روانی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 خانواده نابسامان 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 آسیب شناسی روانی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 روانشناسی اجتماعی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 کاربرد آزمونهای روانی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 مدیریت کلاس 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 مهارتهای ارتباطی کلاس 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 نظریه های مشاوره و روان درمانی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 نهاد خانواده در اسلام و ایران 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 بازی درمانی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 روانشناسی عمومی 1 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 زبان تخصصی مشاوره 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 روانشناسی عمومی 2 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 مددکاری اجتماعی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 مقدمات روانپزشکی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 فناوری آموزشی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 مدیریت آموزشی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 روان سنجی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 150 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 150 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ