سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-88-89 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 فناوری آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نظریه های مشاوره و روان درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 خانواده نابسامان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 بازی درمانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روان سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مددکاری اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 مقدمات روانپزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-88-89 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد