سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-90-91 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-90-91 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-90-91 خانواده نابسامان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-90-91 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-90-91 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-90-91 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-90-91 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-90-91 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-90-91 روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-90-91 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-90-91 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-90-91 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-90-91 مدیریت کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-90-91 آسیب شناسی روانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-90-91 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-90-91 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-90-91 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-90-91 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-90-91 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-90-91 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-90-91 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-90-91 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-90-91 بهداشت روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-90-91 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-90-91 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-90-91 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-90-91 فناوری آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-90-91 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-90-91 مقدمات روانپزشکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-90-91 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-90-91 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-90-91 روان سنجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-90-91 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-90-91 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-90-91 مددکاری اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-90-91 بازی درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ