سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 زبان تخصصی مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 مدیریت کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 روان سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 آمار استنباطی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 بهداشت روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 راهنمایی مشاوره گروه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 فناوری آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 کاربرد آزمونهای روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ