سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-91-92 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 کاربرد آزمونهای روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 فناوری آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مدیریت کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روان سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 راهنمایی مشاوره گروه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 زبان تخصصی مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-91-92 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد