سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 زبان تخصصی مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ