سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-93-94 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-93-94 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-93-94 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-93-94 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-93-94 خانواده نابسامان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-93-94 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-93-94 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-93-94 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-93-94 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-93-94 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-93-94 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-93-94 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-93-94 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-93-94 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-93-94 مقدمات روانپزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-93-94 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-93-94 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-93-94 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-93-94 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-93-94 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-93-94 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-93-94 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-93-94 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-93-94 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-93-94 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-93-94 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-93-94 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-93-94 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-93-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-93-94 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-93-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-93-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد