سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 خانواده نابسامان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مقدمات روانپزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-93-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ