سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-90-91 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 فناوری آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 خانواده نابسامان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 بازی درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روان سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 راهنمایی مشاوره گروه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مددکاری اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مقدمات روانپزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-90-91 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد