سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

با اطمینان خرید کنید logo-samandehi

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-90-91 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-90-91 روانشناسی اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-90-91 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-90-91 آمار استنباطی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-90-91 روانشناسی عمومی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-90-91 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-90-91 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-90-91 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-90-91 مدیریت آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-90-91 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-90-91 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-90-91 کاربرد آزمونهای روانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-90-91 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-90-91 زبان تخصصی مشاوره 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-90-91 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-90-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-90-91 آسیب شناسی روانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-90-91 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-90-91 خانواده نابسامان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-90-91 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-90-91 بازی درمانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-90-91 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-90-91 روان سنجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-90-91 مقدمات روانپزشکی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-90-91 مدیریت کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-90-91 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-90-91 روانشناسی عمومی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-90-91 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-90-91 بهداشت روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-90-91 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-90-91 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-90-91 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-90-91 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-90-91 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-90-91 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-90-91 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-90-91 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-90-91 مددکاری اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-90-91 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-90-91 فناوری آموزشی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-90-91 راهنمایی مشاوره گروه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ