سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 راهنمایی مشاوره گروه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 بازی درمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 زبان تخصصی مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 مقدمات روانپزشکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 خانواده نابسامان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ