سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-91-92 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 خانواده نابسامان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 بازی درمانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 راهنمایی مشاوره گروه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 زبان تخصصی مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مقدمات روانپزشکی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-91-92 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد