سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-92-93 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 خانواده نابسامان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مقدمات روانپزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-92-93 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد