سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 زبان تخصصی مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 آموزش و پرورش کودکان استثنایی - روانشناسی کودکان استثنایی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 خانواده نابسامان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 مددکاری اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 اصول فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه آموزش و پرورش - فلسفه تعلیم و تربیت 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 روانشناسی عمومی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 روانشناسی * علم النفس * از دیدگاه دانشمندان اسلامی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 کاربرد آزمونهای روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 اصول و فنون راهنمايي و مشاوره خانواده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 مدیریت کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 کاربرد کامپیوتر در روانشناسی - کامپیوتر کاربردی برای دانشجویان روانشناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 روانشناسی رشد - روانشناسی رشد 1 *کودکی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 آسیب شناسی روانی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 فیزیولوژی اعصاب و غدد * عمومی * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 فناوری آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 مهارتهای ارتباطی کلاس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 زبان انگلیسی تخصصی - متون روانشناسی به زبان خارجه 1 - متون روانشناسی 1 - متون زبان تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 روش تدریس حرفه و فن - روش های نوین یاددهی * یادگیری - روش ها و فنون تدریس 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 برنامه ریزی آموزش فنی -حرفه ای 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 راهنمایی مشاوره گروه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 بهداشت روانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 نهاد خانواده در اسلام و ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 زبان تخصصی مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 مقدمات روانپزشکی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 روانشناسي شخصيت.نظريه ها و مفاهيم) 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 روان سنجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 آمار استنباطی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 روانشناسی عمومی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 بازی درمانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 مدیریت آموزشی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 روشهای اصلاح و تغییر رفتار 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 روانشناسی اجتماعی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 پویایی گروه - پویایی گروهی - روانشناسی پویایی گروه - مبانی تفکر جمعی و کار گروهی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ