سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-91 خانواده نابسامان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-91 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-91 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-91 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-91 اصول و فنون راهنمایی و مشاوره سالمندان - روانشناسی سالمندی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-91 روانشناسی اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-91 کلیات فلسفه - کلیات فلسفه روانشناسی - مبانی فلسفه 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-91 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-91 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-91 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-91 نظریه مشاوره و روان درمانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-91 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-91 راهنمایی مشاوره گروه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-91 بهداشت روانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-91 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-91 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-91 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-91 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-91 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 3-91 مددکاری اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ