سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-91 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 آسيب شناسي رواني 1 - روانشناسی مرضی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 خانواده نابسامان 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مدیریت مراکز راهنمایی و مشاوره 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 آسیب شناسی اجتماعی - جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 اختلالات یادگیری - روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 راهنمایی مشاوره گروه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مددکاری اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-91 مبانی جامعه شناسی - مفاهیم اساسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد