سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-92 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 راهنمایی مشاوره گروه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مددکاری اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مقدمات روانپزشکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آسیب شناسی روانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ