سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 3-92 ریاضیات مقدماتی - علوم پایه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر - مسائل نوجوانان و جوانان - مسائل نوجوانی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مدیریت آموزشی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 درآمدی بر نقش هنر در مدارس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مهارتهای ارتباطی کلاس 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نهاد خانواده در اسلام و ایران 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روابط انسانی و بهبود آن در سازمانها 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روانشناسی رشد 2 * نوجوانی* 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 راهنمایی مشاوره گروه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 نظریه های مشاوره و روان درمانی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مددکاری اجتماعی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 مقدمات روانپزشکی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 روانشناسی عمومی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آمار توصیفی - روشهای آماری در علوم تربیتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 3-92 آسیب شناسی روانی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد