سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 خواندن و درک مفاهیم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خواندن و درک مفاهیم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دستور نگارش 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فنون یادگیری زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خواندن و درک مفاهیم 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دستور و نگارش 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نگارش فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نگارش پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کلیات زبان شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول و روش ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کلیات زبان شناسی * 2 * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مقاله نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نامه نگاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 واژه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خواندن متون مطبوعاتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نمونه های شعر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون ادبی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه پیشرفته 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آواشناسی انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون مطبوعاتی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه پیشرفته 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول و روش تحقیق 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون سیاسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آزمون سازی زبان انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون اقتصادی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بیان شفاهی داستان 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ