سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-87-88 خواندن و درک مفاهیم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خواندن و درک مفاهیم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دستور نگارش 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 فنون یادگیری زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خواندن و درک مفاهیم 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 دستور و نگارش 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نگارش فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نگارش پیشرفته 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کلیات زبان شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول و روش ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 کلیات زبان شناسی * 2 * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 مقاله نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نامه نگاری 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 واژه شناسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 خواندن متون مطبوعاتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 نمونه های شعر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون ادبی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه پیشرفته 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آواشناسی انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون مطبوعاتی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه پیشرفته 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول و روش تحقیق 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون سیاسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 آزمون سازی زبان انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه متون اقتصادی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-87-88 بیان شفاهی داستان 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد