سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-88-89 گفت و شنود 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-88-89 نگارش فارسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-88-89 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-88-89 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-88-89 خواندن متون مطبوعاتی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-88-89 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-88-89 واژه شناسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-88-89 آواشناسی انگلیسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-88-89 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-88-89 گفت و شنود 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-88-89 ترجمه متون مطبوعاتی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-88-89 کلیات زبان شناسی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-88-89 دستور و نگارش 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-88-89 ترجمه متون اقتصادی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-88-89 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-88-89 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-88-89 ساخت زبان فارسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-88-89 فنون یادگیری زبان 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-88-89 نامه نگاری 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-88-89 اصول و مبانی نظری ترجمه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-88-89 ترجمه متون سیاسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-88-89 ترجمه متون ادبی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-88-89 کلیات زبان شناسی * 2 * 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-88-89 خواندن و درک مفاهیم 3 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-88-89 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-88-89 آزمون سازی زبان انگلیسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-88-89 خواندن و درک مفاهیم 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-88-89 اصول و روش تحقیق 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-88-89 خواندن و درک مفاهیم 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-88-89 نمونه های شعر ساده انگلیسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-88-89 دستور نگارش 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-88-89 اصول و روش ترجمه 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-88-89 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-88-89 ترجمه پیشرفته 1 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-88-89 ترجمه متون مطبوعاتی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-88-89 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-88-89 مقاله نویسی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-88-89 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-88-89 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-88-89 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-88-89 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
42 1-88-89 ترجمه پیشرفته 2 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود
43 1-88-89 نگارش پیشرفته 150 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ