سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 1-90-91 خواندن و درک مفاهیم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دستور نگارش 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 فنون یادگیری زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 خواندن و درک مفاهیم 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 دستور و نگارش 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ساخت زبان فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نگارش فارسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 کلیات زبان شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و روش ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 مقاله نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نامه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 واژه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 خواندن متون مطبوعاتی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 نمونه های شعر ساده انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه متون ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه پیشرفته 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آواشناسی انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه متون مطبوعاتی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه پیشرفته 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و روش تحقیق 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه متون سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 آزمون سازی زبان انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 ترجمه متون اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 گفت و شنود 1 - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 گفت و شنود 2 - فایل چندگانه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 1-90-91 بیان شفاهی داستان 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد