سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-91-92 ترجمه متون سیاسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-91-92 نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-91-92 خواندن و درک مفاهیم 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-91-92 اصول و مبانی نظری ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-91-92 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-91-92 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-91-92 کلیات زبان شناسی * 2 * 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-91-92 ترجمه پیشرفته 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-91-92 ترجمه پیشرفته 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-91-92 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-91-92 گفت و شنود 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-91-92 کلیات زبان شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-91-92 ترجمه متون اقتصادی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-91-92 بیان شفاهی داستان 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-91-92 مقاله نویسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-91-92 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-91-92 خواندن متون مطبوعاتی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-91-92 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-91-92 نامه نگاری 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-91-92 ساخت زبان فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-91-92 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-91-92 ترجمه متون ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-91-92 دستور نگارش 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-91-92 بیان شفاهی داستان 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-91-92 دستور و نگارش 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-91-92 آواشناسی انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-91-92 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-91-92 خواندن و درک مفاهیم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-91-92 نمونه های شعر ساده انگلیسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-91-92 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-91-92 واژه شناسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-91-92 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-91-92 اصول و روش ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-91-92 ترجمه متون مطبوعاتی 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-91-92 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-91-92 فنون یادگیری زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-91-92 آزمون سازی زبان انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-91-92 نگارش فارسی 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-91-92 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-91-92 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 1-91-92 خواندن و درک مفاهیم 3 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ