سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 1-92-93 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
2 1-92-93 مقاله نویسی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 1-92-93 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 1-92-93 آواشناسی انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 1-92-93 خواندن و درک مفاهیم 3 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 1-92-93 بیان شفاهی داستان 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 1-92-93 اصول و مبانی نظری ترجمه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 1-92-93 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 1-92-93 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 1-92-93 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 1-92-93 نامه نگاری 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 1-92-93 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 1-92-93 گفت و شنود 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 1-92-93 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 1-92-93 نگارش فارسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 1-92-93 کلیات زبان شناسی * 2 * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 1-92-93 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 1-92-93 فنون یادگیری زبان 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 1-92-93 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 1-92-93 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 1-92-93 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
22 1-92-93 خواندن و درک مفاهیم 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
23 1-92-93 ترجمه متون سیاسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 1-92-93 ترجمه متون اقتصادی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 1-92-93 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 1-92-93 اصول و روش ترجمه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
27 1-92-93 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 1-92-93 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
29 1-92-93 خواندن و درک مفاهیم 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 1-92-93 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 1-92-93 نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
32 1-92-93 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 1-92-93 دستور و نگارش 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 1-92-93 ترجمه متون مطبوعاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 1-92-93 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 1-92-93 کلیات زبان شناسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
37 1-92-93 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
38 1-92-93 دستور نگارش 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
39 1-92-93 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
40 1-92-93 ترجمه پیشرفته 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ