سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-91-92 مقاله نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-91-92 خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-91-92 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-91-92 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-91-92 نگارش پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-91-92 ساخت زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-91-92 ترجمه پیشرفته 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-91-92 نامه نگاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-91-92 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-91-92 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-91-92 کلیات زبان شناسی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-91-92 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-91-92 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-91-92 کلیات زبان شناسی * 2 * 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-91-92 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-91-92 ترجمه پیشرفته 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-91-92 اصول و مبانی نظری ترجمه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-91-92 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-91-92 نگارش فارسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-91-92 واژه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-91-92 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-91-92 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-91-92 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-91-92 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-91-92 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-91-92 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-91-92 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-91-92 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-91-92 ترجمه متون اقتصادی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-91-92 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-91-92 ترجمه متون سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-91-92 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-91-92 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-91-92 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-91-92 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-91-92 گفت و شنود 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-91-92 ترجمه متون ادبی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-91-92 ترجمه متون مطبوعاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-91-92 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-91-92 دستور نگارش 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-91-92 اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-91-92 بیان شفاهی داستان 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-91-92 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ