سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
0 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ساخت زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نگارش فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات زبان شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 کلیات زبان شناسی * 2 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 مقاله نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نامه نگاری - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 واژه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه پیشرفته 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گفت و شنود 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 گفت و شنود 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
0 2-93-94 بیان شفاهی داستان 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد