سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 2-93-94 ترجمه متون سیاسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 2-93-94 اصول و روش ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
3 2-93-94 بررسی مقابله ای ساخت جمله - زبان شناسی مقابله ای و تجزیه و تحلیل خطا های زبانی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
4 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
5 2-93-94 اصول و مبانی نظری ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
6 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
7 2-93-94 کلیات زبان شناسی * 2 * 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
8 2-93-94 آواشناسی انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
9 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
10 2-93-94 ترجمه پیشرفته 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
11 2-93-94 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
12 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
13 2-93-94 نگارش پیشرفته 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
14 2-93-94 ترجمه متون اقتصادی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
15 2-93-94 ترجمه پیشرفته 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
16 2-93-94 آشنایی با ادبیات معاصر ایران 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
17 2-93-94 كاربرد اصطلاحات و تعبيرات زبان در ترجمه 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
18 2-93-94 مقاله نویسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
19 2-93-94 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
20 2-93-94 ادبیات انگلیسی 1 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
21 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
22 2-93-94 گفت و شنود 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
23 2-93-94 بیان شفاهی داستان 1 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
24 2-93-94 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
25 2-93-94 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
26 2-93-94 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
27 2-93-94 نامه نگاری - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
28 2-93-94 ساخت زبان فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
29 2-93-94 ترجمه متون ادبی - فایل چندگانه 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
30 2-93-94 دستور نگارش 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
31 2-93-94 دستور و نگارش 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
32 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
33 2-93-94 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
34 2-93-94 خواندن متون مطبوعاتی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
35 2-93-94 ترجمه متون - ترجمه متون ساده 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
36 2-93-94 فنون یادگیری زبان 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
37 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
38 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
39 2-93-94 گفت و شنود 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
40 2-93-94 واژه شناسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
41 2-93-94 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
42 2-93-94 اصول و روش تحقیق 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
43 2-93-94 ادبیات انگلیسی 2 - درآمدی بر ادبیات انگلیسی 2 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
44 2-93-94 ترجمه متون مطبوعاتی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
45 2-93-94 مقاله نویسی 250 ندارد
افزودن به سبد دانلود
46 2-93-94 نگارش فارسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
47 2-93-94 خواندن و درک مفاهیم 3 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
48 2-93-94 کلیات زبان شناسی 1 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
49 2-93-94 آزمون سازی زبان انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
50 2-93-94 نمونه های شعر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
51 2-93-94 نمونه های نثر ساده - نمونه های نثر ساده انگلیسی 250 دارد
افزودن به سبد دانلود
52 2-93-94 نامه نگاری 250 دارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ