سبد دانلود  
0
    

سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه

  اولین و بهترین هستیم 

برای اثبات جستجو کنید 

دانلود نمونه سوالات نیمسال اول 97-96 پیام نور

ردیف نیمسال نام درس قیمت (تومان) پاسخنامه عملیات
1 3-90 اصول و مبانی نظری ترجمه 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
2 3-90 روش تدریس زبان انگلیسی - روش تدریس زبان خارجی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
3 3-90 ترجمه متون اقتصادی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
4 3-90 اصول و روش تحقیق 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
5 3-90 ترجمه متون مطبوعاتی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
6 3-90 ترجمه مکاتبات و اسناد 1 200 دارد
افزودن به سبد دانلود
7 3-90 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
8 3-90 آزمون سازی زبان انگلیسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
9 3-90 ترجمه متون ادبی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
10 3-90 ترجمه متون سیاسی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
11 3-90 خواندن و درک مفاهیم 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
12 3-90 کلیات زبان شناسی * 2 * 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
13 3-90 ترجمه متون مطبوعاتی 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
14 3-90 ترجمه پیشرفته 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
15 3-90 بررسی آثار ترجمه شده اسلامی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
16 3-90 کلیات زبان شناسی 1 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
17 3-90 اصول و روش تحقیق 2 - روش تحقیق در مسائل زبان آموزی 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
18 3-90 نگارش پیشرفته 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
19 3-90 ترجمه مکاتبات و اسناد 2 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود
20 3-90 فنون یادگیری زبان 200 ندارد
افزودن به سبد دانلود

Copyright 2014 - pndl.ir - All rights reserved
کلیه حقوق این وب سایت متعلق است به pndl.ir سامانه دانلود نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه
کاردانی|کارشناسی|کارشناسی ارشد


کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ بازی سرویس کاهش دهنده پینگ سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ